Å jänta å ja


D
Å jänta å ja, å jänta å ja,

A7
o allt uppå landavägen å ja.

D
Å jänta å ja, å jänta å ja,

A7 D
o allt uppå landavägen.

Em
Där mötte hon mig en morgon så klar

A7 D
å solen hon sken på himmelen så rar

Bm Em
å vacker som ljusan dagen hon var

A7 D
mitt hjärta var tog du vägen?

Em
Där mötte hon mig en morgon så klar

A7 D
å solen hon sken på himmelen så rar

Bm Em
å vacker som ljusan dagen hon var

A7 D
mitt hjärta var tog du vägen?


Å jänta å ja, å jänta å ja,
o allt på missommersvaka, å ja.
Å jänta å ja, å jänta å ja,
o allt på missommersvaka.

Där råka vi varann mä fräsande fröjd
å aldrig ja någonsin känt mig så nöjd
ja kasta mina ben i himmelens höjd
och hoppa över alla taken.

Där råka vi varann mä fräsande fröjd
å aldrig ja någonsin känt mig så nöjd
ja kasta mina ben i himmelens höjd
och hoppa över alla taken.

Å jänta å ja, å jänta å ja,
å allt uti gröna lunden, å ja.
Å jänta å ja, å jänta å ja,
å allt uti gröna lunden.

Å jänta å ja, å jänta å ja,
å allt uti gröna lunden, å ja.
Å jänta å ja, å jänta å ja,
å allt uti gröna lunden.

Där stal ja mej en kyss så rosande röd
å tala om för henne hela min nö
å fråga om hon ville dela mitt bröd
å hon svarade ja på stunden.

Där stal ja mej en kyss så rosande röd
å tala om för henne hela min nö
å fråga om hon ville dela mitt bröd
å hon svarade ja på stunden.