Broder Jakob


G
Broder Jakob, Broder Jakob

D7 G D7 G
sover du, sover du?

D G
Hör du inte klockan,

D G
Hör du inte klockan,

D7 G D7 G
ding ding dong, ding ding dong.