Min hatt den har tre kanter


G D7
Min hatt, den har tre kanter,

G
Tre kanter har min hatt.

D7
Och har den ej tre kanter,

G
Så är det ej min hatt!