Tryggare kan ingen vara


D A
Tryggare kan ingen vara

Em A D
än Guds lilla barnaskara,

G G/D D
stjärnan ej på himlafäs-tet,

Em A A7 D
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för alla vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.