Tycker du om mej


E B
Tycker du om mej? Ja, det gör jag.

E
Är det riktigt säkert? Ja, det är det.

B
Får jag komma till dej. Ja, det får du.

E
Hopp, sudde rudde rudde, rullan lej.

Köper du ringen? Ja, det gör jag.
Sätter den på fingret? Ja, det gör jag.
Är det riktigt säkert? Ja, det är det.
Hopp, sudde rudde rudde, rullan lej.

Går du med till prästen? Ja, det gör jag.
Gifter dej förresten? Ja, det gör jag.
Är det riktigt säkert? Ja, det är det.
Hopp, sudde rudde rudde, rullan lej.

Köper du psalmboken? Ja, det gör jag.
Skriver du på pärmen? Ja, det gör jag.
Är det riktigt säkert? Ja, det är det.
Hopp, sudde rudde rudde, rullan lej.


Alternativ text:
Mora Träsk versionen som sjungs på
den märkliga Gävledialekten :)


Tyckeluåmma? Jalejöja
Äleriktitsäkert? Jaleäle
Fåjakåmmatela? Jalefålu
Hopp sudde rudde ruddde rullan lej

Köpeluringen? Jalejöja
Sättelenpåfingre? Jalejöja
Äleriktsäkert? Jaleäle
Hopp sudde rudde ruddde rullan lej

Reservitiprästen? Jalejövi
Gifterossföresten? Jalejövi
Äleriktitsäkert? Jaleäle
Hopp sudde rudde ruddde rullan lej

Köpelupsalmboka? Jalejöja
Skrivelupåpärma? Jalejöja
Äleriktitsäkert? Jaleäle
Hopp sudde rudde ruddde rullan lej